Leveransvillkor

Leveranser

Minimiorder 500 kr för fraktfritt inom tullarna.

Abonnemangskunder alltid fri leverans inom tullarna och till följande kommuner: Stockholm, Täby, Vaxholm, Värmdö (ej öarna), Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Upplands-Väsby, Solna, Sundbyberg, Bromma.

Leveranskostnad 99 kr till följande kommuner: Stockholm, Täby, Vaxholm, Värmdö (ej öarna), Lidingö, Nacka, Tyresö, Haninge, Upplands-Väsby, Solna, Sundbyberg, Bromma.

Leveranskostnad övriga Sverige 199 kr. Villkoren för leverans anges även i kassan.

Beställningar tas emot tisdagar innan kl 22 för leverans nästkommande torsdag med reservation för beställningsvaror eller slutförsäljning av produkt.

Returer

När du handlar i Hem från Gårdens webbshop så omfattas du av Konsumentköplagen och Distansavtalslagen. Observera att det gäller särskilda regler vid köp av livsmedel på nätet då den så kallade ångerrätten inte gäller. Läs mer på Konsumentverkets sida Ångerrätt och distansköp. Om du ändå skulle vara missnöjd med någon av våra produkter är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst info@hemfrangarden.se eller 0708-302619.

Produkternas vikter

Vi säljer våra ostar hela eller i bit, det gäller både enskilda ostar och i våra ostlådor. Vikterna som anges i webbshoppen är ca vikter och priset är beräknat på den uppskattade vikten. Detsamma gäller för kött, chark, fågel och fisk.

Ostlådorna

Lilla och Stora Ostlådan komponeras av Hem från Gården och varierar ständigt beroende på tillgång och säsong. Ett urval av ostar med olika stilar i smak, textur och lagring ingår i våra lådor. Eftersom vi jobbar med småskaligt producerade ostar kan de variera i utseende och smak

Hantering av personuppgifter

Vi garanterar att vi inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter som du delger oss i samband med köp. Vi använder enbart informationen för att kunna ge dig bra service. I samband med orderläggning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. Du har enligt GDPR rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post info@hemfrangarden.se

Varor som är slut

Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av produkter och förbehåller oss rätten att utan föregående avisering , förändra en order avseende innehåll till likvärdig/bättre vara (om kunden inte meddelat annat) utan att det påverkar det pris du har fått bekräftat, alternativt stryka ej levererbar vara från order, och då givetvis med prisavdrag för densamma. När en vara stryks från en order aviseras du om detta via e-post eller SMS.

Reklamation

Om din produkt är skadad eller felaktig ska du kontakta oss via mail på info@hemfrangarden.se. eller telefon 0708-302619 senast dagen efter leverans. Varan ska förvaras svalt ellr i frys om produkten kräver det tills du har kontaktat oss och fått svar. Vi kan behöva hämta produkten för analys. En eventuell kreditering görs mot det konto som användes vid betalningen. Vid eventuell tvist så följer vi Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Vid reklamation anges; -Varans namn -Beställarens namn & datum för köpet -Beställningsnummer -Orsak eller fel -En e-postadress eller telefonnummer som vi kan nå dig på

Förändring av order

För att lägga till/ta bort/byta en vara ska du kontakta Hem från Gården via telefon 0708-302619 eller e-post info@hemfrangarden.se. Inga förändringar gäller förrän du har fått dem bekräftade via e-post eller SMS.

Avbeställning

Du kan utan kostnad avbeställa din order tom tisdag innan kl 22 samma vecka som förväntad leverans. För att avbeställa en order ska du kontakta Hem från Gården via e-post. En avbeställning är inte giltig förrän bekräftelse av avbeställningen mottagits från oss via e-post. Vid avbeställning måste beställningsnumret anges. Kreditering görs mot det konto som användes vid betalningen.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra köpvillkor utan något föregående varsel. Vi förbehåller oss även rätten att neka en obetald order i alla skeden. De priser och köpvillkor som gällde vid beställningstillfället är också det som gällde vid ditt köp.

Information

Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på produkterna ska ses som illustrationer, och vi kan inte garantera att bilden återger varans exakta utseende och beskaffenhet.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrade omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken inte skäligen kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida på ett sätt som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, utgör grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal/utfästelser. Kunden meddelas i dessa fall.